HOLMEN OG KØBENHAVN


Medens Admiralitetet tog sig af flåden, skibsbyggeriet og mandskabet var det Generalkommissariatets opgave, at tilvejebringe de midler og materialer som hele den danske flådes eksistens beroede på. Til værftet skulle der indkøbes tømmer, hamp, tjære, sejl og tovværk samt jern, kobber og bly. Til skibenes udrustning skulle der bruges kanoner, kugler og krudt samt proviant i form af flæsk, ærter, gryn, smør og brød, samt store kvantum øl og brændevin.
På Holmen satte man en ære i at kunne fremstille alt selv, men man købte dog en række varer og serviceydelser hos byens handlende og håndværkere. For eksempel maler-, glarmester-, blytækker- og blikkenslagerarbejde og når kapaciteten i egne værksteder var fuldt udnyttet, placerede man større og mindre ordre hos byens smede og metalstøbere. Man lejede trækdyr og fik fjernet affald ved hjælp af private vognmænd, og når der skulle bygges anvendte man byens murermestre og stenhuggere.

En lille privilegeret gruppe, havde kontrakter med den danske flåde om levering af forskellige materialer til skibsbyggeriet. Det profiterede en række af byens store købmandshuse i stor målestok på. Tre af disse blev så berømte, at de senere fik opkaldt pladser og gader efter sig. Det var Peter Appelby, som leverede tovværk og sejldug og Andreas Bodenhoff, som var hovedleverandør af tømmer, master, hør og hamp, samt Carl Wilder, som leverede smede- og skibsarbejde.