MENNESKER, SKIBE OG HAVET


Danmark har i forhold til sin størrelse en af verdens længste kystlinier. Det har altid gjort det naturligt for os at færdes på havet, og vi har derfra i vid udstrækning hentet vores rigdom. Derfor har den danske flåde altid spillet en central rolle. Dels som et udenrigspolitisk redskab, dels som en forsvarer af det vidstrakte rige, og endelig som beskytter af danske handelsinteresser.
Konstruktionen og bygningen af et orlogsskib krævede både godt håndværk, teknisk indsigt og et videnskabeligt uddannet personale samt et stort organisatorisk apparat for at kunne udruste, vedligeholde og reparere de store træskibe.

I løbet af 1600-tallet blev det derfor nødvendigt at samle alle disse funktioner på et sted, og valget faldt på landets hovedstad, København, som lå ved et af Europas mest befærdede stræder, og til med havde en velegnet naturhavn. Hermed var fundamentet lagt til en århundrede lang udvikling, hvor købmændenes og den danske flådes skibe på godt og ondt spillede sammen. Det er et kapitel af denne historie, vi gerne vil fortælle.