HVEM STÅR BAG?


Den virtuelle Danmarkshistorie om 250 års orlogsskibsbyggeri på Holmen er et samarbejdsprojekt mellem Orlogsmuseet, Rigsarkivet og Marinens Bibliotek. Projektet har modtaget støtte af Kulturnet Danmark.
Museumsinspektør Frank Allan Rasmussen, Orlogsmuseet og arkivchef Birgit Løgstrup, Rigsarkivet har fået ideen til projektet, skabt økonomien og har haft den overordnede ledelse. Nis Maybom, Rigsarkivet, har stået for indkøb af hard- og software, udarbejdelsen og sammenfletningen af databaserne samt haft ansvaret for indtastningen og indscanning af de mange tegninger.

Frank Allan Rasmussen, Orlogsmuseet, har arbejdet med den grafiske udformning af hjemmesiden, skrevet teksterne, udvalgt modeller og styret fotograferingen af skibe, modeller og bygninger.

Gunnar Olsen, Marinens Bibliotek, har haft ansvaret for skibsregistranten og dens utallige informationer om den danske flådes skibe.

Fotograferingen af Orlogsmuseets skibsmodeller, maskiner og galionsfigurer er udført af fotograf Jan Engelhardt, mens fotograferingen af bygningerne på Holmen er foretaget af overfotograf Tage Ludvigsen, Rigsarkivet.

Oversættelsen til engelsk er foretaget af cand. mag. Else Christensen med støtte fra Kulturministeriets kulturaftalebevilling på arkivområdet.

Vi vil gerne takke følgende for hjælp og assistance i forbindelse med projektarbejdet: Sekretær Pia Kvistgaarden, Orlogsmuseet, som har indtastet oplysningerne om de mange skibe. Webmaster og museumsassistent Mogens Dithmer, Orlogsmuseet, der har bearbejdet de mange ideer og realiseret dem på nettet og hvis mange konstruktive forslag præger det nærværende produkt.

Studentermedhjælp Pernille Sonne, Orlogsmuseet, der har indtastet informationerne om museets modelsamling. Studentermedhjælp Mette Mortensen, Orlogsmuseet, der assisterede ved fotograferingen. Studentermedhjælp Anders Olsen, Orlogsmuseet, der slæbte modeller, registrerede samlingen og scannede fotos. Studentermedhjælp Søren Nørby, Orlogsmuseet, der hjalp med fremtagning af genstande samt Inga B. Thomas, der koordinerede fremtagningen af modeller og maskiner.

Vi bringer også en varm tak til Pia Vigh, Gitte Pedersen og Hans Møller Jensen fra Kulturnet Danmark for pengene, opmuntring, gode råd og vejledning.