PROJEKTETS FORMÅL


Det har været formålet med dette projekt at genskabe den oprindelige sammenhæng mellem to samlinger, der af historiske årsager er blevet adskilte. Det drejer sig om Rigsarkivets smukke konstruktionstegninger og Orlogsmuseets modeller af orlogsskibe, mekanik og maskiner.

Det har også været vores mål at gøre de to samlinger tilgængelige for et langt større både nationalt og internationalt publikum. Endelig har det været målet at skabe forståelse for samspillet mellem tekniske innovationer, naturvidenskabelig indsigt samt kunst og kultur.

Vi ønsker med dette projekt, at nå ud til den størst mulige målgruppe, men vi sigter især på de potentielle gæster som vi på museer og arkiver normalt ikke kommer i kontakt med, nemlig internetbrugere, børn og unge. Hertil kommer, et håb om, at vores databaser ikke blot bliver et solidt arbejdsredskab for de nationale forskningsmiljøer, men også vil blive et nyttigt redskab for de internationale teknologi-, marine- og kunsthistoriske forskningsmiljøer.