IDEEN


Det har med det nu realiserede projekt været hensigten at skabe en større forståelse for samspillet mellem teknologi og naturvidenskab samt kunst og kultur. Alle erfaringer viser, at moderne teknologi og viden op gennem 1700-tallet blev hentet i udlandet og derefter tilpasset danske forhold. Vi har med andre ord forsøgt at producere en virtuel Danmarkshistorie, der, med udgangspunkt i skibsbyggeriet på Holmen, retter fokus på forholdet mellem teknologisk udvikling og kunstnerisk udfoldelse.

Det faktum, at danske håndværkere og officerer bragte viden om tekniske innovationer til Danmark, gør, at der nu på Orlogsmuseet og i Rigsarkivet findes oplysninger om den teknologiske udvikling i en række europæiske lande. Derfor omfatter projektet også en database over disse modeller og tegninger. Projektet er først og fremmest baseret på indscanningen af et stort udvalg af Rigsarkivets tegninger og en fotografering og digitalisering af Orlogsmuseets mange modeller. Ved at scanne i en meget høj opløsning er det nu muligt for Rigsarkivet og Orlogsmuseet, at stille disse informationer til rådighed på nettet, samtidigt med at der for begge institutioner er tale om et væsentlig skridt hen mod en bedre sikkerhed omkring og bevaring af uerstattelige kulturværdier.

Det har været et ønske at nå ud til en bred kreds. Det gælder især de udenlandske brugere, der på grund af de store afstande ikke har mulighed for selv at se samlingerne. Derfor har vi valgt at forsyne både den virtuelledel og databaserne med en engelsksproget version.