HOLMEN - ET TEKNOLOGISK CENTER


Igennem flere århundreder var Holmen teknologiførende i Danmark. De teoretisk velfunderede officerer og de dygtige håndværkere var, i de mange værksteder og laboratorier, med til at introducere den nyeste teknik. På pladser og beddinger afprøvedes mekaniske indretninger og om bord på skibene gjorde man forsøg med avanceret destruktionsteknologi og navigation.
Viden, ideer og avanceret teknologi hentedes ofte i udlandet. Hertil sendte man hvert år et hold unge teknisk velfunderede søofficerer som hjembragte efterretninger om havneanlæg, værfte og anden maritim teknologi.

Men de udspionerede også de lande, der rent teknologisk var længere fremme end Danmark. De udsendte søofficerer stjal konstruktionstegninger af skibe og maskiner og i al hemmelighed fik de lokale håndværkere til at fremstille modeller af de ting som var for komplicerede til at beskrive i ord eller tegninger.

Frem til flådens ran i 1807 kunne ingen private værksteder i Danmark måle sig med det statslige militære kompleks, Holmen, men englandskrigene betød et voldsomt afbræk i den positive udvikling og efter statsbankerotten i 1813 måtte man starte forfra. I denne periode kom den danske flåde til at opleve et marineteknologisk tidehverv.

Den ny damp- og maskinteknologi stillede nye krav til den tekniske uddannelse af flådens konstruktører og værftets håndværkere. Men der eksisterede endnu ikke, uden for Holmen, nogen form for formaliseret ingeniøruddannelse, og kun meget få danskere havde den fornødne indsigt og praktisk erfaring med den ny teknologi.

I 1790 havde man anskaffet landets første dampmaskine, og i 1806 indkøbte man to avancerede Boulton & Watt maskiner til ankersmedien på Gammelholm. Man søgte derfor med lys og lygte efter en person, der kunne lede opbygningen af de tekniske tjenester på Holmen. På en rejse i England fik den unge søofficer N.E. Tuxen kontakt med en teknisk begavet englænder, som han inviterede til København. Hans navn var William Wain, og han ankom i 1845 og blev straks ansat på Holmen. I 1852 oprettedes der under hans ledelse et maskinkorps og et maskinværksted på Frederiksholm, og ti år efter blev han udnævnt til underdirektør ved maskinvæsenet. Som direktør stod han for indkøbene af en række nye værktøjsmaskiner, hvoraf nogle for første gang blev taget i anvendelse på Holmen.

Fra midten af 1840’erne havde man tillige indledt et teknisk samarbejde med Burmeister & Baumgarten på Christianshavn. Herfra leveredes nogle af flådens første jernskibe. Det var for øvrigt i denne periode svært at skelne mellem de to teknologiførende virksomheder, som nærmest levede i et symbiotisk forhold. Men selv om de forsøgte at holde deres viden for sig selv, så foregik der en langsom udveksling af teknikere og håndværkere til gavn for den endnu spæde Københavnske skibsbygnings- og maskinindustri.