MODELLER AF MASKINER


Selvom hovedstammen i modelsamlingen udgøres af skibs- og konstruktionsmodeller, omfatter den også en stor samling af maskiner og mekaniske indretninger. En væsentlig del af denne gik dog tabt ved branden i 1795. Den ældste endnu eksisterende tekniske model er således fra 1735. Modellen er et forarbejde til den eksisterende mastekran på Nyholm. Fra perioden 1750 til 1850 stammer en række smukke og instruktive skalamodeller af forskellige tekniske anlæg med tilknytning til skibsbyggeriet: - beddinger, rambukke, kraner, muddermaskiner, pumper og sprøjter. Hertil kommer en samling af modeller af skibstilbehør som for eksempel kabysser, ror, styreapparater, master, mærs, rat, ankre, bundstokke, middelspanter og lænsepumper.
I begyndelsen af 1800-tallet begyndte man at samle på modeller af værktøjsmaskiner. For eksempel maskiner til udskæring af blokke, en maskine til skæring af skiver i pokkenholt, en drejebænk til cylindriske og koniske emner samt en maskine til at lokke huller i kobberplader. Disse mekaniske modeller giver et enestående billede af datidens marineteknologiske formåen.
Hovedparten er fremstillet på værftets eget modelkammer og er blevet brugt til at anskueliggøre mekaniske principper. Andre blev oprindelig indsendt til Konstruktionskommissionen, af både danske og udenlandske foretagere. Endelig er et antal hjembragt fra udlandet i forbindelse med konstruktionsofficerernes spionagetogter.