VIDENSKABELIGE SELSKABER


Søofficererne kom i 1700-tallet til at sætte deres præg på det intellektuelle liv i København. De var veluddannede, havde rejst i udlandet, sejlet på verdenshavene og besøgt fjerntliggende byer og eksotiske lande.

I 1742 blev Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab oprettet med det formål at fremme videnskab og teknologi. I dette selskab samledes nogle af landets bedste begavelser og gennem udskrivningen af en række forskellige prisopgaver inden for blandt andet matematik og naturvidenskab var det med til at sætte dagsordenen for den videnskabelige udvikling under enevælden.

I dette forum fik en række søofficerer sæde, mens andre med deres besvarelser af de forskellige prisopgaver var med til at præge den videnskabelige udvikling. Der var således en vekselvirkning mellem den sømilitære og civile videnskabelige udvikling. I 1700-tallets anden halvdel blev tre af Holmens fabrikmestre optaget som fuldgyldige medlemmer af det lærde selskab, mens andre fik deres afhandlinger publicerede.