KØBENHAVNSKE KLUBBER


I anden halvdel af 1700-tallet voksede der et levende klubliv frem i København. Her samledes en række af samfundets mest reformivrige kræfter. De førende var Drejers klub, Efterslægtsselskabet og Det patriotiske Selskab. Her kunne medlemmerne i fred med meningsfæller diskutere tidens politiske og økonomiske spørgsmål, læse bøger, tidsskrifter og aviser samt lytte til foredrag.
Her kom en række af de yngre søofficerer og de satte med deres solide uddannelsesmæssige baggrund og deres internationale orientering deres præg på den offentlige mening. Hertil kom at en række af disse var medlemmer af tidens hemmelige loger og brodeskaber, der havde et vidt forgrenet netværk over hele Europa.